تماس با ما

خیابان پاسداران ، سازمان صنایع دفاع ، گروه صنایع شیمیایی 
info@icig.ir 
تلفن: ۲۲۵۸۰۹۲۹-021 
فاکس: 22580855-021