فرم ارزيابي كيفيت محصول امولايت

"رضايت مشتري تضمين كننده بقاي ماست"

 

سخني با مشتري : صنايع شيميايي پارچين قصد دارد با ارتقاي كيفيت محصولات و خدمات خود ، رضايت مشتريان را بيش از پيش تامين نمايد. در اين راستا پرسشنامه حاضر در اختيار حضرتعالي قرار مي گيرد. خواهشمند است با صرف چند دقيقه از زمان ارزشمند خود، ما را در دستيابي به اين مهم ياري رسانيد. پيشاپيش از دقت شما در پاسخ به سوالات سپاسگزاريم.

لطفاً قبل از پاسخ به سوالات حتماً موارد زير را مطالعه بفرمائيد چرا كه عدم اطلاع از موارد زير منجر به سلب مسئوليت پاسخگو نخواهد شد:

  1. اگر در هر مورد گزينه هاي كم يا خيلي كم را انتخاب مي كنيد بمنزله نارضايتي شما از آن مورد است. لذا جهت رسيدگي به مساله لطفا حتماً علت آن را توضيح دهيد.

  2. اگر مفهوم هر گزينه را مبهم مي دانيد لطفاً قبل از پاسخ به آن، از متصدي سوال بفرمائيد تا مفهوم كاملاً تشريح گردد.