فرم دریافت شکایات

در این بخش مشتریان محترم شکایات خود در زمینه محصولات بیان می‌کنند.

تاريخ توليد محصول
روز*ماه*سال*
تاريخ وقوع مشكل
روزماهسال
تاريخ تكميل فرم
روز*ماه*سال*
فایل‌ها باید کوچکتر از 2 مگابایت باشند.
انواع فایل‌های مجاز: gif jpg jpeg png.