الکل اتیلیک صنعتی

   این محصول به عنوان حال برای رزین ها، چربی ها، اسیدهای چرب، روغن ها و ... به کار می رود. همچنین برای تولید استالدهید، اسید استیک، استرها (اتیل استات)، رنگ ها، داروها، شوینده ها، مواد آرایشی، ضد یخ (در صنایع هوایی) استفاده می شود..

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
200 لیتری-بشکه
نگهداری: 

شـرایط نگهـداری
زمان انبارداري این محصول 5 سال مي باشد. مصرف پس از اين مدت منوط به نمونه برداري مجدد، انجام آزمونهاي عملكردي و تا ييد کیفي مي باشد .
در محل خشك و خنك و داراي تهويه بدور از محلهايي كه خطر آتش سوزي دارند و به دور از مواد نامتجانس (اكسيدان هاي قوي، نمكاي نقره، اسيد كلرايدها ، فلزات قليايي، هاليدهاي فلزي، هيدرازين و خيلي از مواد ديگر) و آسيبهاي فيزیکی نگهداري شود.
.بستـه بندی
این محصول بصورت فله اي در تانكر استيل و در بشكه هاي 200 ليتري آهني عرضه می شود.
کلاس خطـر:  3
شماره  UN: 1170
 

مشخصهواحدمقدار
درجه الکلی در دمای 15درجه سانتي گراددرصد حجمیحداقل 95
شکل ظاهری-شفاف ، بی رنگ
اسیدیته برحسب اسید استیکدرصدحداکثر0.003
باقیمانده تبخیردرصدحداکثر0.006
آلدهيد برحسب استالدهيدmg /100 mlحداکثر10 در الکل مطلق

  این محصول به عنوان حال برای رزین ها، چربی ها، اسیدهای چرب، روغن ها و ... به کار می رود. همچنین برای تولید استالدهید، اسید استیک، استرها (اتیل استات)، رنگ ها، داروها، شوینده ها، مواد آرایشی، ضد یخ (در صنایع هوایی) استفاده می شود..
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.