الکل اتیلیک طبی

  این محصول در صنايع غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي و ساير صنايع مرتبط کاربرد دارد  همچنین به عنوان حلال برای رزينها، چربي ها، اسيدهاي چرب، روغن ها و .....  استفاده می شود.

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
200لیتری-بشکه
نگهداری: 

شـرایط نگهـداری
زمان انبارداري این محصول 5 سال مي باشد.  مصرف پس از اين مدت منوط به نمونه برداري مجدد، انجام آزمونهاي عملكردي و تا ييد كیفي مي باشد .
در محل خشك و خنك و داراي تهويه، بدور از محلهايي كه خطر آتش سوزي دارند و به دور از مواد نامتجانس (اكسيدانهاي قوي، نمكهاي نقره، اسيد كلرايدها ، فلزات قليايي، هاليدهاي فلزي، هيدرازين و خيلي از مواد ديگر) و آسيبهاي فيزیکی نگهداري شود.
بستـه بندی
محصول بصورت فله اي در تانكر استيل، در بشكه هاي 200 ليتري آهني و همچنین در ظروف PET نیز عرضه می شود.
کلاس خطـر:  3
شماره  UN: 1170
 

توصیه های مهم: 

 

مشخصهواحدمقدار
درجه الکلی در دمای 20 درجه سانتي گراددرصد حجمیحداقل 96
وزن مخصوص نسبی در دمای 20 درجه سانتي گرادg/cm3حداکثر 0.8086
قابلیت اختلال با آب-بدون کدر شدن
باقی مانده تبخیرmg /100 ml حداکثر 2.5 در الکل مطلق
اسیدیته برحسب اسید استیکدرصدحداکثر 0.003
فورفورالدرصدصفر
آلدهید برحسب استالدهیدmg /100 mlحداکثر یک در الکل مطلق
استر برحسب اتیل استاتmg /100 mlحداکثر 4 در الکل مطلق
متانولmg /100 mlحداکثر 20در الکل مطلق
الکل های سنگیندرصدحداکثر 0.9
کتون ها-در مدت زمان 20 دقیقه منفی باشد

این محصول در صنايع غذايي، دارويي، آرايشي و بهداشتي و ساير صنايع مرتبط کاربرد دارد  همچنین به عنوان حلال برای رزينها، چربي ها، اسيدهاي چرب، روغن ها و .....  استفاده می شود.

 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.