امولسیفایر بالک

این محصول در توليد امولسیون انفجاری بالک کاربرد دارد. با افزودن امولسی فایر به دو مایع که در حالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دو فاز کاسته ميشود و از دو فازی شدن جلوگیری ميشود. بنابراین دو مایع قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. هنگامی که امولسی فایر به مخلوط محلول اکسیدایزر و سوخت اضافه مي شود امولسی فایر برروی سطح تماس به صورت یک لایه نازک به نحوی قرارمي گيرد که بخش آب دوست آن به سمت محلول اکسیدایزر و بخش چربی دوست به سمت سوخت متمایل  می گردد.
 

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
960 کیلوگرم-باکس پالت
نگهداری: 

شـرایط نگهـداری
زمان نگهداری: شش ماه از تاریخ توليد در دماي 5± 25 درجه سانتيگراد، در محل خشک، خنک و عاری از مواد آلاینده و جدا از منابع حرارت، شعله مستقیم و نورخورشید نگهداری شود. در صورتی که شش ماه از تاریخ تولید آن گذشته شده باشد قبل از مصرف مجددا همگن شود.
بستـه بندی
باكس پالت پلي اتيلني:
وزن خالص:   كیلوگرم 10±900
وزن کل:   كیلوگرم  15±960
 

توصیه های مهم: 

 
 

 
 
 
* ژل مربوطه بايد توانايي ماندگاري حداقل 1 دوره دمايي را داشته باشد.
 
 

مشخصهواحدمقدار
عدد اسيديmgKOH/grحداکثر 50
رطوبتدرصدحداکثر 1.5
ويسكوزيتهc.p800-2500
قابليت توليد ژل انفجاري*-مطابق دستورالعمل
ظاهر-مايع ويسكوز قهوه اي تيره

این محصول در توليد امولسیون انفجاری بالک کاربرد دارد. با افزودن امولسی فایر به دو مایع که در حالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دو فاز کاسته مي شود و از دو فازی شدن جلوگیری مي شود . بنابراین دو مایع قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. هنگامی که امولسی فایر به مخلوط محلول اکسیدایزر و سوخت اضافه ميشود امولسی فایر برروی سطح تماس به صورت یک لایه نازک به نحوی قرار ميگيرد که بخش آب دوست آن به سمت محلول اکسیدایزر و بخش چربی دوست به سمت سوخت متمایل  می گردد.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.