امولسیفایر کارتریجی

این محصول در توليد امولسیون انفجاری کارتریجی کاربرد دارد. با افزودن امولسی فایر به دو فاز آبی و آلی که در حالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دو فاز کاسته میشود و از دو فازی شدن جلوگیری میشود. بنابراین دو فاز قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. هنگامی که امولسی فایر به مخلوط محلول اکسیدایزر و سوخت اضافه میشود، برروی سطح تماس به صورت یک لایه نازک به نحوی قرار میگیرد که بخش آب دوست آن به سمت محلول اکسیدایزر و بخش چربی دوست به سمت فاز سوخت متمایل میگردد.
 

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
1000کیلوگرم-باکس پالت
نگهداری: 

شـرایط نگهـداری
زمان انبارداري حداکثر شش ماه پس از تولید می باشد، قبل از استفاده حتما كينواخت گردد. در محل خشک و خنک و عاری از مواد آلاینده و جدا از منابع حرارت، شعله مستقیم و نور خورشید نگهداری شود. در صورتی که شش ماه از تولید آن گذشته باشد، قبل از مصرف مجددا همگن شود.
بستـه بندی
باكس پالت پلي اتيلني:
وزن خالص: كیلوگرم 10±900
وزن کل: کیلوگرم 15±960
 

توصیه های مهم: 

 

 
 
 
* ژل مربوطه بايد توانايي ماندگاري حداقل 12 دوره دمايي را داشته باشد.
 

مشخصهواحدمقدار
عدد اسيديmgKOH/grحداکثر 40
رطوبتدرصدحداکثر 0.5
ويسكوزيتهc.p4000-8000
قابليت توليد ژل انفجاري*-مطابق دستورالعمل
ظاهر -مايع ويسكوز قهوه اي تيره

این محصول در توليد امولسیون انفجاری کارتریجی کاربرد دارد. با افزودن امولسی فایر به دو فاز آبی و آلی که در حالت عادی غیر قابل اختلاط هستند کشش سطحی بین دو فاز کاسته میشود و از دو فازی شدن جلوگیری میشود. بنابراین دو فاز قادر خواهند بود که یک امولسیون تشکیل بدهند. هنگامی که امولسی فایر به مخلوط محلول اکسیدایزر و سوخت اضافه میشود، برروی سطح تماس به صورت یک لایه نازک به نحوی قرار میگیرد که بخش آب دوست آن به سمت محلول اکسیدایزر و بخش چربی دوست به سمت فاز سوخت متمایل میگردد.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

محصولات دیگر