امولسیون انفجاری لرزه نگاری ژئوفکس

این محصـول در لـرزه نگاری های اکتشـافی نفت استفاده می شود.

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
عدد
نگهداری: 

انبارداری: در شرایط مناسب یک سال پس از تولید
ایمنی: شوک الکتریکی، ضربه، اصطکاک و حرارت ممکن است باعث انفجار ماده امولسیونی گردد. این ماده باید به دور از ترکیبات اسیدی، بازی و مواد کاهنده نگهداری شود. در هنگام آتش سوزی و یا انفجار از استنشاق گازهای حاصله پرهیز گردد. از تماس این ماده با پوست پرهیز شود.

توصیه های مهم: 

کلاس خطـر ماده منفجـره:1.1D
بستـه بندی
ابعاد کارتن 1000 گرمی: 510*285*240 (ارتفاع: mm 240)
ابعاد کارتن 2000 گرمی: 640*315*140 (ارتفاع: mm 140)
 

 
 

مشخصهواحدمقدار
کمینه سرعتm/s5500
دانسیتهgr/Cm31.20-1.30
کمینه قدرت نسبی ( اسید پیکریک )درصد95
کمینه قدرت انفجارCm3260
مقاومت در برابر آب--عالی
حساسیت به آغازگر--نمره 8
قدرت خردکنندگیمیلی لیتر16

این محصـول در لـرزه نگاری های اکتشـافی نفت استفاده می شود.
 

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

محصولات دیگر

بدون نتیجه