سیستم های نانل

nanel_system

- عملیات آتشکاری متوالی در ترانشه خطوط لوله و تأسیسات،

معادن سنگ، چالهای روباز و پروژه های عمرانی

- مدارهای آتشکاری سطحی و بصورت ترکیبی در معادن سنگ روباز و معادن زیرزمینی

- آتش کاری در زیرزمین و یا تونل های افقی و عمودی

محصولات نانل صنایع شیمیایی پارچین، بر حسب نوع كاربرد آنها در عمليات آتشكاري مطابق جدول روبرو به چهار گروه تقسيم مي گردند:

 PHC / PC / PLP / PMS

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
عدد
نگهداری: 

در دمای معتدل و شرایط خشک با تهویه مناسب و انبارهای استاندارد مخصوص چاشنی نگهداری شوند.
کلاس خطـر ماده منفجـره:1.1B
 

توصیه های مهم: 

بستـه بندی
شماره UN 0360 : UN
ابعاد کارتن: 25×35×55 سانتي متر، يقه دار و ضخامت ورق هاي كارتني 5/0 سانتي متر.
کیسه پلاستيك آنتي استاتيك به ابعاد 32×47 سانتيمترمربع

 
PHC : چاشنی شوک بر سطحی- داخل چال
PC : چاشنی شوک بر با تأخیر کوتاه سطحی
PLP : چاشنی شوک بر با تأخیر بلند
PMS : چاشنی شوک بر داخل چال با تأخیر کوتاه
 

- عملیات آتشکاری متوالی در ترانشه خطوط لوله و تأسیسات،

معادن سنگ، چالهای روباز و پروژه های عمرانی

- مدارهای آتشکاری سطحی و بصورت ترکیبی در معادن سنگ روباز و معادن زیرزمینی

- آتش کاری در زیرزمین و یا تونل های افقی و عمودی

محصولات نانل صنایع شیمیایی پارچین، بر حسب نوع كاربرد آنها در عمليات آتشكاري مطابق جدول روبرو به چهار گروه تقسيم مي گردند:

 PHC / PC / PLP / PMS

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

محصولات دیگر

بدون نتیجه