چاشنی غیر الکتریکی شوک بر سطحی داخل چـال PHC

phc

چاشنی شوک بر سطحی- داخل چال PHC ترکیبی از مدل PC و PMS بوده که در عملیات آتشکاری متوالی، دارای کاربری آسان و ساده می باشد. این محصول در ترانشه خطوط لوله و تاسیسات، معادن سنگ، چالهای روباز و پروژهای عمرانی بکار گرفته می شود. چاشنی شوک بر PHC از لحاظ اتصال ساده و سریع بوده و دارای قابلیت بررسی آسان است و زمان بندی دقیق سطحی و داخل چال را فراهم می کند. تاخیرهای شوک بر PHC (سطحی- داخل چال) یک ترکیب واحد می باشند. دارای زمان بندی دقیق تاخیری می باشند. اتصال دهنده آنها قابلیت اتصال 6 تیوپ شوک بر را دارد و در مقابل سرما و گرما مقاوم هستند.

اطلاعات کلی

تعداد در هربسته: 
عدد
نگهداری: 

محصولات تولیدی بایستی در دمای معتدل با تهویه مناسب در انبارهای استاندارد مخصوص چاشنی نگهداری شوند.

 

توصیه های مهم: 

کلاس خطـر ماده منفجـره:1.1B
بستـه بندی
درون کیسه های پلاستیک آنتی استاتیک با در نظر گرفتن متراژ محصول درون کارتن
 
 

 
زمان های تاخری بر حسب رنگ اتصال دهنده و (ms) در چال/ سطحی
زرد : 500/17
قرمز : 475/25
قرمز : 500/25
زرد : 500/33
سفید : 475/42
سفید :  500/42
سفید : 700/42
 

چاشنی شوک بر سطحی- داخل چال PHC ترکیبی از مدل PC و PMS بوده که در عملیات آتشکاری متوالی، دارای کاربری آسان و ساده می باشد. این محصول در ترانشه خطوط لوله و تاسیسات، معادن سنگ، چالهای روباز و پروژهای عمرانی بکار گرفته می شود. چاشنی شوک بر PHC از لحاظ اتصال ساده و سریع بوده و دارای قابلیت بررسی آسان است و زمان بندی دقیق سطحی و داخل چال را فراهم می کند. تاخیرهای شوک بر PHC (سطحی- داخل چال) یک ترکیب واحد می باشند. دارای زمان بندی دقیق تاخیری می باشند. اتصال دهنده آنها قابلیت اتصال 6 تیوپ شوک بر را دارد و در مقابل سرما و گرما مقاوم هستند.

دیدگاه‌ها

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.

محصولات دیگر

بدون نتیجه